Cosa Nostra and the Camorra: Assessment of personality, alexithymic charactes, and attachment styles

Mafia (Cosa Nostra) ja Camorra ovat rikollisjärjestöjä, jotka ovat juurtuneet syvälle moraalittomaan perheväkivaltaan, jossa ryhmän etuja suojellaan yksilön vahingoksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää persoonallisuushäiriöiden, aleksityymiominaisuuksien ja erityisten kiintymyssuhdetyylien esiintymistä otoksessa, joka koostui näihin kahteen eri järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvista jäsenistä. Teimme kaksi tutkimusta, joissa omaksuttiin kaksi eri näkökulmaa. Ensimmäisessä tutkimuksessa rekrytoimme 20 osallistujaa (10 Cosa Nostran ja 10 Camorran jäsentä), jotka istuivat Augustan (Sisilia) vankilassa rikoksista, joita he olivat tehneet kahden Mafiatyyppisen järjestön jäseninä. Cosa Nostran jäsenten ikä vaihteli 28 vuodesta 62 vuoteen (M = 47.40, SD = 10.25); Camorran jäsenten ikä vaihteli 45: stä 68: aan (M = 55.30, SD = 7.06). Testasimme persoonallisuusprofiileja, kiintymystyylejä, aleksitymiaa ja psykopatiaa ja vertailimme tuloksia näiden kahden ryhmän välillä. Tässä tutkimuksessa Emme löytäneet merkittäviä eroja kahden ryhmän välillä, mutta pystyimme tunnistamaan joitakin eroavaisuuksia muutamissa analysoiduissa muuttujissa. Toisessa tutkimuksessa käytimme Structured Interview of Personality Organizationia (STIPO) analysoidaksemme 10 henkilön persoonallisuusorganisaatiota 20 osallistujasta (5 Cosa Nostran jäsentä ja 5 Camorran jäsentä). STIPON tuloksia analysoitaessa havaitsimme, että molemmissa ryhmissä on merkittävää rajatilapersoonallisuuden organisaatiota. Mitä tulee kiintymystyyliin, huomasimme, että Camorra-jäsenten pisteet korkeat (75°) läheisyyden epämukavuudesta (liittyy Välttelevään Kiintymystyyliin) ja suhteesta toissijaisina tekijöinä Kiintymystyylikyselyssä. Tutkimuksessamme kerätyt tiedot eivät riittäneet tunnistamaan tiettyä persoonallisuushäiriötä tai erityistä vakavaa psyykkistä tilaa kahdesta osallistujaryhmästä. STIPON käytön ansiosta pystyimme kuitenkin päättelemään, että analysoidussa näytteessä ei ollut yhtäkään tutkittavaa, jolla olisi psykoottinen persoonallisuusorganisaatio; löysimme kuitenkin joissakin koehenkilöissä rajatilapersoonallisuusorganisaation ja neuroottisen persoonallisuusorganisaation läsnäolon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.