Molecular weight of BaCl2

Molar mass of BaCl2 = 208.233 g/mol

This compound is also known as Barium Chloride.

Convert grams BaCl2 to moles or moles BaCl2 to grams

Molecular weight calculation:
137.327 + 35.453*2

››Percent composition by element

Element Symbol Atomic Mass # of Atoms Mass Percent
Chlorine Cl 35.453 2 34.051%
Barium Ba 137.327 1

«»Beregn molekylvektenav en kjemisk forbindelse

«»Mer informasjon ommolar masse og molekylvekt

i kjemi er formelen vekt en mengde beregnet ved å multiplisere atomvekten (i atommasseenheter) av hvert element i en kjemisk formel med antall atomer av det elementet som er tilstede i formelen, og deretter legge alle disse produktene sammen.

en vanlig forespørsel på dette nettstedet er å konvertere gram til mol. For å fullføre denne beregningen må du vite hvilket stoff du prøver å konvertere. Årsaken er at stoffets molare masse påvirker konverteringen. Dette nettstedet forklarer hvordan du finner molar masse.

Ved å Bruke kjemisk formel for forbindelsen og det periodiske elementtabellen, kan vi legge opp atomvektene og beregne molekylvekten av stoffet.

hvis formelen som brukes ved beregning av molar masse er molekylformelen, er formelvekten beregnet molekylvekt. Vektprosent av et atom eller gruppe av atomer i en forbindelse kan beregnes ved å dele den totale vekten av atomet (eller gruppe av atomer) i formelen med formelen vekt og multiplisere med 100.

Formel vekter er spesielt nyttig for å bestemme den relative vekt av reagenser og produkter i en kjemisk reaksjon. Disse relative vektene beregnet fra kjemisk ligning kalles noen ganger ligningsvekter.

Finne molar masse starter med enheter av gram per mol (g/mol). Ved beregning av molekylvekt av en kjemisk forbindelse, forteller den oss hvor mange gram er i en mol av stoffet. Formelen vekt er ganske enkelt vekten i atommasseenheter av alle atomene i en gitt formel.atomvektene som brukes på dette nettstedet kommer fra NIST, National Institute Of Standards and Technology. Vi bruker de vanligste isotoper. Slik beregner du molar masse (gjennomsnittlig molekylvekt), som er basert på isotropisk vektede gjennomsnitt. Dette er ikke det samme som molekylmasse, som er massen av et enkelt molekyl av veldefinerte isotoper. For bulkstøkiometriske beregninger bestemmer vi vanligvis molar masse, som også kan kalles standard atomvekt eller gjennomsnittlig atommasse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.