arbetslöshet och män 's inträde i kvinnodominerade jobb

trots minskningen av många mansdominerade yrken har män gjort begränsade framsteg när det gäller att komma in i kvinnodominerade jobb. Med hjälp av månatliga anställningshistorier från SIPP, vi undersöker om enskilda ekonomiska förhållanden—som en arbetslöshetsperiod—är förknippade med män som senare bedriver kvinnodominerat arbete. Specifikt frågar vi om män är mer benägna att komma in i kvinnodominerade jobb efter arbetslöshet, jämfört med män som tar ett nytt jobb direkt från anställning. Vi finner att arbetslösheten väsentligt ökar oddsen för män som går in i kvinnodominerat arbete bland män som gör jobbövergångar. Genom att undersöka förändringar i yrkesprestige samt löneskillnader före och efter arbetslöshet finner vi också att inmatning av ett kvinnodominerat jobb (jämfört med andra jobbtyper) kan hjälpa män att mildra vanliga ärrverkningar av arbetslöshet som löneförluster och nedgraderingar av yrkesprestige. Följaktligen avslöjar denna studie en kritisk yrkesväg som kan göra det möjligt för män att förbli uppåt mobila efter ofrivillig arbetslöshet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.