John H. Stroger Jr.Hospital of Cook County

fasad av det gamla Cook County Hospital, cirka 2008

Cook County Hospital, som öppnade 1857, användes som ett undervisningssjukhus av Rush Medical School fram till inbördeskriget, då det övergick till ett militärsjukhus. Efter kriget fortsatte det sitt syfte som ett centrum för medicinsk utbildning och grundade den första medicinska praktikplatsen i landet 1866.

vid 1900-talet övervakades sjukhuset av kirurger och läkare i Chicago som frivilligt erbjöd sina tjänster på sjukhuset, som byggdes om 1916. Betraktas som ett av världens största undervisningssjukhus, många praktikanter, invånare och doktorander kom för att se de medicinska och kirurgiska framstegen. Innovationer inkluderade världens första blodbank och kirurgisk fixering av frakturer. I början av 1960-talet ledde William Shoemaker, en student av den berömda kirurgiska fysiologen, Francis Daniels Moore, kirurgisk kritisk vård när han organiserade den första Bränn-och Traumaenheten.1986 utsågs Agnes D. Lattimer till medicinsk chef för Cook County Hospital, vilket gjorde sjukhuset i kärleksfullt minne om honom till den första afroamerikanska kvinnliga medicinska direktören för ett stort amerikanskt sjukhus.Cook County Hospital döptes om till John H. Stroger, Jr., dåvarande president för Cook County Board, 2001.

det nya Cook County-sjukhuset (Stroger) öppnades i December 2002 och är inrymt i en anläggning som ligger intill den gamla sjukhusbyggnaden.

den tidigare Cook County Hospital-byggnaden har rensats och renoveras som en privatfinansierad blandad användning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.