Vad orsakar en anteroseptal infarkt? Symptom, behandling och förebyggande

termen” anteroseptal ” avser en plats i hjärtat framför septum — vävnadsväggen som skiljer vänster och höger sida av hjärtat. En infarkt är en obstruktion av blodtillförseln till ett organ eller en vävnadsregion, vilket kan leda till celldöd.

att veta definitionen är lätt att förstå hur en anteroseptal infarkt kan leda till permanent hjärtskada eller till och med förlust av liv.

Anatomi av kransartärer

medan hjärtat är känt för att förse resten av kroppen med syresatt blod, behöver själva hjärtat också sin egen blodtillförsel för att fungera korrekt. Det kommer från kransartärerna som förgrenar sig och omfattar hela hjärtat för att säkerställa att hjärtmusklerna pumpar effektivt.

det finns tre huvudkransartärer som är viktiga för att förse hjärtat med blod, men förmodligen är den viktigaste den vänstra främre nedåtgående (LAD) kransartären, som är känd för att påverka hela främre delen av hjärtat under en infarkt.

om kransartärerna skulle bli helt blockerade av någon anledning skulle en hjärtattack inträffa.

vid anteroseptal infarkt finns det ett partiellt arteriellt block längs en av grenarna i kransartärerna. Detta kan göra det svårare för hjärtat att pumpa blod i hela kroppen.

Vad orsakar en anteroseptal infarkt?

Anteroseptal infarkt är ett relativt ovanligt tillstånd att drabbas av. Det skiljer sig från ett akut hjärtinfarkt eller hjärtinfarkt, eftersom de orsakas av en fullständig berövning av blodtillförseln till hjärtvävnaden. Obehandlade anteroseptala infarkter har emellertid visat sig leda till hjärtinfarkt, vilket potentiellt orsakar oregelbundna hjärtrytmer, blodsamling och möjligheten till embolusutveckling även om blodkoagulation.

blockering av blodtillförseln till grenarna i artärerna som leder till lad-kransartären bör fortfarande behandlas lika allvarligt som ett fullständigt hjärtinfarkt. Behandlingen måste initieras så snart som möjligt för att förhindra ytterligare vävnadsskador.

plackuppbyggnad tros vara den främsta orsaken till infarkt. De begränsar blodflödet genom att helt enkelt ackumuleras på artärväggar och ökar långsamt i storlek över tiden. Dessa plack har också potential att bryta av och blockera blodflödet någon annanstans.

relaterad: höger ventrikulär hypertrofi: orsaker, symtom och behandlingstips för förstorad höger kammare i hjärtat

riskfaktorer och komplikationer av anteroseptal infarkt

riskfaktorer

ålder: De över 45 år är mer utsatta för att utveckla hjärtattacker jämfört med yngre individer.

högt blodtryck: detta tillstånd sätter ökad belastning på hjärtat, vilket kan skada artärer och öka plackackumulering, vilket leder till hjärtinfarkt.

tobak: länge känt för att begränsa blodkärlen och öka risken för hjärtsjukdom.

Stress: detta kan öka blodtrycket, vilket ökar risken för att utveckla hjärtinfarkt.

högt kolesterol: Dåligt kolesterol eller LDL-kolesterol kan bidra till arteriell plackutveckling och begränsa hjärtkärlens diameter.

fetma: en stark riskfaktor för ett antal olika hälsorelaterade komplikationer inklusive en ökad risk för anteroseptal infarktutveckling.

brist på motion: Sedentarism är förknippad med fetma risk samt ett svagt hjärta jämfört med dem som regelbundet stärker sin kardiovaskulära hälsa genom träning.

olaglig narkotikamissbruk: Vissa olagliga droger, såsom amfetamin och kokain, fungerar som stimulanser som kan övervinna hjärtat, vilket potentiellt utlöser en hjärtattack hos annars friska individer.

komplikationer

arytmi: på grund av en elektrisk abnormitet hos kontraherande hjärtmuskler kan en arytmi orsaka onormala hjärtrytmer som kan vara ganska allvarliga och ibland dödliga.

hjärtsvikt: betydande hjärtvävnadsskador kan försämra hjärtmusklerna från att pumpa blod ut ur hjärtat. När detta inträffar på grund av ett särskilt skadligt hjärtinfarkt kan det vara allvarligt försvagande.

hjärtbrott: på grund av ett område i hjärtat som har försvagats med potential att bryta upp eller brista. När detta inträffar kommer det att lämna ett hål i en del av hjärtat, äventyra hjärtfunktionen eller till och med vara dödlig.

ventilproblem: ventiler är strukturer som finns mellan hjärtkamrar och större blodkärl. Om en ventil skadas eller inte fungerar som den ska kan den äventyra effektivt blodflöde och påverka blodtrycket.

relaterad: massiv hjärtattack: Orsaker, diagnos och behandlingstips

vilka är symtomen på anteroseptal infarkt?

Anteroseptala infarktssymtom förekommer på samma sätt som alla andra hjärtsjukdomar som påverkar blodkärlen. Symtomen kan dock variera från patient till patient. Beroende på smärttoleranser hos individen kan anteroseptala infarktssymtom variera från att vara milda till svåra. Vanliga symptom inkluderar:

  • smärta i bröstet
  • obehag i bröstet
  • känsla av fullhet i bröstet
  • Tryck i bröstet

diagnostisering av anteroseptal infarkt

en patient kommer vanligtvis att gå in i akutrummet och klaga på bröstsmärta. När bröstsmärtor presenteras för en läkare, är de utbildade för att utesluta de mest omedelbara farorna först, med hjärtinfarkt som den första tittade på. Tack och lov är mycket av testen för hjärtinfarkt och anteroseptal infarkt samma.

När du först anländer till sjukhuset kommer en detaljerad granskning av symtomen att dokumenteras, vanligtvis när en elektrokardiogrammaskin (EKG/EKG) placeras. En EKG kommer att ge läkaren en exakt bild av hjärtmuskulaturens elektriska aktivitet och ge information om var den möjliga skadan kunde ha inträffat.

ett EKG kan användas för att upptäcka ny skada såväl som tidigare skador på hjärtat.

ytterligare diagnostiska tester inkluderar blodprov som letar efter biomarkörer, som släpps ut i blodet efter en skadlig blodkärlinfarkt.

behandling av anteroseptal infarkt

Stenting: innebär att man genomgår operation för att placera ett långt tunt rör som kallas en kateter i den blockerade artären för att öppna den. Därefter placeras ett nätrör som kallas en stent för att hålla artären öppen.Bypass-kirurgi: en invasiv procedur där en kirurg kommer att skörda en frisk artär från någon annanstans i kroppen och återplantera den i hjärtat för att hjälpa till att omdirigera blod bort från den blockerade artären.

Aspirin: hjälper till att förhindra att blodet koagulerar och bildar en blodpropp som kan orsaka ytterligare skador på blodkärl och organvävnad.

Nitroglycerin: används för att hjälpa till att utvidga blodkärlen och är en effektiv behandling för behandling av bröstsmärta vid hjärtförhållanden.

ACE-hämmare (förebyggande): en av de läkemedel som föreskrivs för behandling av akuta symtom på ett allvarligt hjärtsjukdom, ACE-hämmare är bra för att minska stress på hjärtat genom att sänka blodtrycket.

anteroseptal infarkt diet

att upprätthålla en hälsosam kost och få tillräckligt med motion är ett av de bästa sätten att minska anteroseptal infarkter.

att minska mängden högt kolesterolmat som kött och mejeri samt andra animaliska produkter kan gå långt för att främja kardiovaskulär hälsa när du blir äldre.

försök istället att införliva mer frukt och grönsaker som grönkål, spenat, blåbär, bananer, avokado och mango. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots att de är hälsosamma för dig, bär dessa livsmedel — särskilt frukt — mycket kalorier som kan bidra till din risk för fetma.

Anteroseptala infarkter kan allvarligt belasta din livskvalitet och till och med bli dödliga om de inte behandlas omedelbart. Men om du skulle få mer motion och införliva hälsosamma matvanor i ditt liv, kommer du att ge dig själv den bästa chansen att hjälpa till att avvärja anteroseptala infarkter och kardiovaskulära komplikationer.

relaterat: förstorat hjärta( kardiomegali): orsaker, symtom, diagnos och behandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.